Ανακοίνωση Εξετάσεων ΣμηΕΑ Οκτωβρίου 2020 από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Τόπος:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτικών  Οργανισμών  ΣμηΕΑ,  διαδικτυακά, κάνοντας χρήση της  πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ)  http://elearn.ypa.gr/  με επιτήρηση από εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος θα ελέγχει και την ταυτοπροσωπία.

Χρόνος:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν  από 8/10/2020  έως 9/10/2020 ανά ομάδες εξεταζομένων σύμφωνα με την χωρητικότητα των αιθουσών των Εκπαιδευτικών Οργανισμών Εξεταστικών Κέντρων / ΣμηΕΑ.

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι 23/09/20

 

Ερωτηματολόγιο:

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν  με βάση το γνωστό, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, Ερωτηματολόγιο, το οποίο είναι δημοσιευμένο στο site της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας http://www.ypa.gr/licensing-training/examination-programs/erotimatologiosmiea/

 Τρόπος υποβολής αιτήσεων για ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Οι υποψήφιοι για ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ πρέπει:

  • Να γνωστοποιήσουν, στη Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων (Δ2), Τμήμα Δ’, την συμμετοχή τους στις εξετάσεις, μέσω των Εκπαιδευτικών Οργανισμών ΣμηΕΑ, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται από το ΦΕΚ Β 4527/30-12-2016.  τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και παράβολο αρχικής εξέτασης (15 €).
  • Να δηλώσουν τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό από τις εγκαταστάσεις του οποίου επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις.

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ:

Οι υποψήφιοι για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ πρέπει να υποβάλλουν  Δήλωση Συμμετοχής στην ΣΠΟΑ και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spoae@hcaa.gr , επισυνάπτοντας:

  • το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής για επανεξέταση ΣμηΕΑ που είναι αναρτημένο στο http://www.ypa.gr/licensing-training/application-forms/
  • παράβολο επανεξέτασης (15 € ), με μορφή αρχείου PDF.
Οδηγίες :

Η Σχολή θα επανέλθει με ανακοίνωση της στο http://elearn.ypa.gr/course/view.php?id=1054  τουλάχιστον δύο μέρες πριν τις εξετάσεις για να ενημερώσει τους υποψηφίους για:

  • τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό, την ημερομηνία και την ώρα εξετάσεων για κάθε υποψήφιο.
  • – τον τρόπο που θα κάνουν login στην πλατφόρμα http://elearn.ypa.gr/ .
  • – τις σχετικές οδηγίες για το περιβάλλον των εξετάσεων.
  • – το ερωτηματολόγιο προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Υποψήφιος που θα συλληφθεί να αντιγράφει ή να αποπειράται να αντιγράψει θα απομακρύνεται από την αίθουσα των εξετάσεων και το γραπτό του θα μηδενίζεται.

Κάθε εξεταζόμενος θα βλέπει το αποτέλεσμα  μετά την υποβολή του γραπτού του.

Τηλ. επικοινωνίας με την ΣΠΟΑ: 210-9973522 ή 210-9973517

E-mail :  spoae@hcaa.gr

Υποχρεώσεις Εξεταστικών Κέντρων :

Τα εξεταστικά κέντρα θα πρέπει να αποστείλουν στην Δ2/Δ ( d2d@hcaa.gr) μέχρι  την 24/09/20 τους καταλόγους των υποψηφίων που αποδέχονται να εξεταστούν από τις εγκαταστάσεις τους  σε μορφή xls, συμπληρώνοντας το υπόδειγμα: http://elearn.ypa.gr/course/view.php?id=1112

 

Related posts

Pegasus Aviation – Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ

Το Βιβλίο των Drones – Το Πρώτο και Μοναδικό Βιβλίο στην Ελλάδα για τα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, από τις Εκδόσεις Παπαζήση

Nextwave Academy – Σχολή για πιλότους Drones στον Πειραιά

Συνεχίζοντας αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική cookies Πολιτική cookies