Το Βιβλίο των Drones – Το Πρώτο και Μοναδικό Βιβλίο στην Ελλάδα για τα μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, από τις Εκδόσεις Παπαζήση

 «Το Βιβλίο των Drones» είναι ένα συνοπτικό αλλά ταυτόχρονα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones), το οποίο περιέχει  επιστημονικά έγκυρες γνώσεις και πληροφορίες γραμμένες με απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε αφενός να είναι προσιτές στο ευρύ κοινό αλλά και αφετέρου χρήσιμες στον σπουδαστή και τον επιστήμονα.

Δομή & οργάνωση του Βιβλίου των Drones

Η δομή του βιβλίου σε τρεις λογικές ενότητες και 20 κεφάλαια επιτυγχάνει δομημένη και πιο αποδοτική ανάγνωση αφού επιτρέπει στον αναγνώστη είτε να αποκτήσει ολοκληρωμένη γνώση για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones)  είτε να εστιάσει αποκλειστικά στους τομείς ενδιαφέροντος του. Η επεξηγηματική, η επιστημονικά τεκμηριωμένη αλλά και γλαφυρή γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση, η οποία αναδεικνύει  το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που περιέχει, καθιστούν το βιβλίο αυτό διασκεδαστικό στην ανάγνωση και εύκολο στην κατανόηση.

ISBN 978-960-02-3691-0
Εκδόσεις Παπαζήση
Συγγραφέας Παναγιώτης Ι. Αποσπόρης
Σειρά Ποιοτική Επικοινωνία & Νέες Τεχνολογίες – Ευρωπαικό Ινστιτούτο Επικοινωνίας
Σελίδες 398
Ημερομηνία πρώτης   έκδοσης 14 Σεπτεμβρίου 2020
Διαστάσεις 17 Χ 24
Τιμή 26,71

Εισαγωγή

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή Drones όπως είναι ευρέως γνωστά,  έχουν χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά και στο πλαίσιο επιστημονικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, αυξάνοντας κατακόρυφα και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τους σε πλήθος εφαρμογών της καθημερινότητας. Το «Βιβλίο των Drones» περιέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα Drones, εξειδικευμένες πληροφορίες για τα συστήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένα καθώς και στοιχεία για τις εφαρμογές τους σε διαφορετικούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας.

Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου, γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης τους, παρουσιάζονται οι εξειδικευμένοι όροι που χρησιμοποιούνται, καθώς και οι κατηγορίες τους ενώ στην συνέχεια περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της αεροδυναμικής, των επικοινωνιών αλλά και των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούν. Παρουσιάζονται επίσης οι αρχές λειτουργίας και οι πληροφορίες των οργάνων πτήσης τους, τα βασικά στοιχεία της εναέριας φωτογράφισης καθώς και τα χαρακτηριστικά του ελέγχου και της κατεύθυνσης τους.

Στην δεύτερη ενότητα γίνεται μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των πληροφοριών, που αφορούν κρίσιμους τομείς, οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όπως το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας αλλά και βασικά στοιχεία μετεωρολογίας που επηρεάζουν τις πτήσεις των Drones. Επίσης παρουσιάζεται η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα, η ασφάλεια πτήσεων καθώς και οι προκλήσεις στα θέματα ιδιωτικότητας και δεοντολογίας από την αξιοποίηση τους.

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζονται όλες οι σύγχρονες εφαρμογές των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές, στην ασφάλεια και την πολιτική προστασία, στην τηλεπισκόπηση και την φωτογραμμετρία, στην γεωργία ακριβείας αλλά και στην δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ στο τέλος περιγράφονται οι δυνατότητες προστασίας από την κακόβουλη χρήση τους.

Κεφάλαια

 1. Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη
 2. Ορισμοί και Ορολογία
 3. Διαφορετικές ταξινομήσεις
 4. Αρχές αεροδυναμικής και επιφάνειες ελέγχου
 5. Ανατομία, συσκευές &  αισθητήρες
 6. Πληροφορίες και Όργανα Πτήσης
 7. Εναέρια Φωτογράφιση & Κινηματογράφηση με ΣΜηΕΑ
 8. Έλεγχος και βασικοί ελιγμοί πτήσης.
 9. Θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα
 10. Ανθρώπινος παράγοντας
 11. Εναέρια Κυκλοφορία
 12. Μετεωρολογία
 13. Ασφάλεια Πτήσεων και ΣμηΕΑ
 14. Ιδιωτικότητα, δεοντολογία και «ηθική»
 15. Στρατιωτικές Εφαρμογές
 16. Εφαρμογές Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας & Ανθρωπιστικές
 17. Τηλεπισκόπηση και Φωτογραμμετρία
 18. Γεωργία Ακριβείας.
 19. Δημοσιογραφία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 20. Προστασία από κακόβουλη χρήση των ΣμηΕΑ (Anti-Drone)

Περιεχόμενα

 1. Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη

1.1 Η πρώτη αυτόνομη πτητική μηχανή της αρχαιότητας.
1.2 Ο πρόγονος του σημερινού ελικοπτέρου
1.3 Οι πρόγονοι των μη επανδρωμένων οχημάτων.
1.4 Ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις ΗΠΑ
1.5 Οι προσπάθειες μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1.6 Τα πρώτα πλήρους παραγωγής μη επανδρωμένα αεροσκάφη
1.7 Νέο ξεκίνημα στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών
1.8 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η σύγχρονη εποχή των ΣμηΕΑ.

 1. Ορισμοί και Ορολογία

2.1 Εισαγωγή
2.2 Ορολογία Πολιτικής Αεροπορίας για τα ΣμηΕΑ.
2.3 Η ορολογία των ΣμηΕΑ

 1. Κατηγορίες και Τύποι

3.1 Διαφορετικές ταξινομήσεις
3.2 Κατηγοριοποίηση με βάση το πεδίο εφαρμογής τους
3.3 Τύποι σύμφωνα με την αεροδυναμική τους.
3.3.1 Ιπτάμενα μέσα σταθερών πτερύγων.
3.3.2 Ιπτάμενα μέσα περιστρεφόμενων στροφείων.
3.4 Ταξινόμηση ανάλογα με τα φυσικά και πτητικά τους χαρακτηριστικά.
3.5 Κατηγοριοποίηση στο ΝΑΤΟ
3.6 Κατηγοριοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
3.7 Κατηγοριοποίηση στην Ελλάδα

 1. Αρχές αεροδυναμικής και επιφάνειες ελέγχου

4.1 Εισαγωγή
4.2 Πτέρυγα και Αεροτομή.
4.3 Οι επιφάνειες ελέγχου του αεροπλάνου.
4.3.1 Δευτερεύουσες ή βοηθητικές επιφάνειες ελέγχου
4.4 Αεροδυναμική ελικοπτέρου.
4.5  Έλικα ή στροφείο
4.6 Αρχές πτητικής λειτουργίας τετρακόπτερου

5 Ανατομία, συσκευές &  αισθητήρες   

5.1 Γενικά
5.2 Το Ιπτάμενο Όχημα ή Αεροσκάφος (The Air vehicle)
5.2.1 Πλαίσιο ή Άτρακτος
5.2.2 Σύστημα Προώθησης
5.2.3 Ο Ελεγκτής Πτήσης (Flight Controller)
5.2.4 Φορείς Ανάρτησης και Φορτία (PAYLOAD)
5.3 Ο Σταθμός Ελέγχου (Control Station)
5.3.1 Ο Εξοπλισμός απογείωσης, ανάκτησης & μεταφοράς
5.4 Ο Έλεγχος και η επικοινωνία (Control and Communication)
5.4.1 Ασύρματη επικοινωνία
5.4.2 Οι επικοινωνίες στα ΣμηΕΑ

 1. Πληροφορίες και Όργανα Πτήσης

6.1 Εισαγωγή
6.2 Αισθητήρες για την πτήση και την ναυτιλία.
6.3 Βασικά Όργανα Πτήσης Αεροσκαφών
6.4 Όργανα παρακολούθησης κινητήρα
6.5 Όργανα Ραδιοναυτιλίας
6.6 Τα Όργανα Πτήσης και οι Ενδείξεις των ΣμηΕΑ.
6.7 Εφαρμογές ελέγχου & απεικόνισης πληροφοριών πτήσης ΣμηΕΑ

 1. Εναέρια Φωτογράφιση & Κινηματογράφηση με ΣΜηΕΑ

7.1 Εισαγωγή
7.2 Η Ανατομία της Εναέριας Κάμερας
7.3 Τύποι Αρχείων Φωτογραφίας
7.4 Το Ψηφιακό Βίντεο (video) και τα χαρακτηριστικά του
7.5 Τεχνικές Εναέριας Φωτογράφισης και Κινηματογράφησης
7.6 Εναέριες ρυθμίσεις της κάμερας
7.7 Εναέρια φωτογράφηση και ασφάλεια

 1. Έλεγχος και βασικοί ελιγμοί πτήσης.

8.1 Οι άξονες κίνησης των ιπτάμενων οχημάτων
8.2 Τα χειριστήρια
8.2.1 Τα χειριστήρια των αεροσκαφών σταθερών πτερύγων
8.2.2. Τα χειριστήρια στα ελικόπτερα
8.2.3. Πολυκόπτερα
8.3 Τρόποι (Mode) ελέγχου πτήσης
8.4 Βασικοί ελιγμοί πτήσης

 1. Θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη και την Ελλάδα

9.1 Η Εξέλιξη του Κανονιστικού Πλαισίου στην Ευρώπη
9.1.1 Η έννοια του «U-space»
9.2 Το Ελληνικό θεσμικό Πλαίσιο
9.3 Διαδικτυακό Σύστημα υποστήριξης του Κανονισμού για τα ΣμηΕΑ (UAS-FRSS)

 1. Ανθρώπινος παράγοντας

10.1 Εισαγωγή
10.2 Η «αισθητηριακή απομόνωση» του χειριστή ΣμηΕΑ
10.3 Επίγνωση της Κατάστασης (Situation Awareness)
10.4 Φυσιολογία πτήσεων ΣμηΕΑ
10.5 Αυτοματισμοί και φόρτος εργασίας
10.6 Παρακολούθηση και έλεγχος των αυτοματισμών

 1. Εναέρια Κυκλοφορία

11.1 Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας
11.2 Περιοχή Πληροφοριών Πτήσης (F.I.R.)
11.3 Ελεγχόμενος εναέριος χώρος
11.4 Κατηγορίες Πτήσεων
11.5 Ενόργανες Διαδικασίες Αναχώρησης & Άφιξης
11.6 Σχέδιο Πτήσης
11.7 Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός (Single European Sky – SES)

 1. Μετεωρολογία

12.1 Εισαγωγή
12.2 Σύνθεση της ατμόσφαιρας
12.3 Στρώματα της ατμόσφαιρας
12.4 Μετεωρολογικά Δεδομένα.
12.5 Νέφη
12.6 Αέριες μάζες και Μέτωπα
12.7 Βασικές μετεωρολογικές αναφορές

 1. Ασφάλεια Πτήσεων και ΣμηΕΑ

13.1 Ορισμός και Οργανισμοί Ασφάλειας Πτήσεων
13.2 Αεροπορικό Ατύχημα και Συμβάν
13.3 Παράγοντες Αεροπορικών Ατυχημάτων
13.4 Προσδιορισμός και Διαχείριση Κινδύνων
13.5 Διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον
13.6 Εξωγενείς παράγοντες & προβληματικές νοοτροπίες.

 1. Ιδιωτικότητα, δεοντολογία και «ηθική»

14.1 Ρυθμιστικό πλαίσιο.
14.2 Ανθρώπινα δικαιώματα και ΣμηΕΑ.
14.3 Το δικαίωμα της πληροφόρησης.
14.4 Σύγκρουση μεταξύ των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής και της πληροφόρησης
14.5 ΣμηΕΑ Δημοσίων φορέων και Ιδιωτικότητα.
14.6 Δεοντολογία και «Ηθική».

 1. Στρατιωτικές Εφαρμογές

15.1 Εισαγωγή
15.2 Τα ΣμηΕΑ στους πρόσφατους πολέμους
15.2.1 Ο πόλεμος του Βιετνάμ
15.2.2 Ο Πόλεμος του Κόλπου
15.2.3 Ο Πόλεμος του Κοσόβου
15.3 Κλάσεις και κατηγορίες Στρατιωτικών ΣμηΕΑ
15.4 Αποστολές Στρατιωτικών ΣμηΕΑ
15.4.1 Συλλογή Πληροφοριών
15.4.2 Επιτήρηση και Αναγνώριση.
15.4.3 Αναμετάδοση Επικοινωνιών (Communication Relay)
15.5 Τα πλεονεκτήματα των Στρατιωτικών ΣμηΕΑ

 1. Εφαρμογές Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας & Ανθρωπιστικές

16.1 Επιβολή του Νόμου και Δημόσια Ασφάλεια
16.1.1 Πλεονεκτήματα και προκλήσεις
16.2 Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Καταστροφών
16.2.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
16.3 Ιδιωτική Ασφάλεια και Προστασία εγκαταστάσεων.

 1. Τηλεπισκόπηση και Φωτογραμμετρία

17.1 Η Τηλεπισκόπηση και οι βασικές αρχές της
17.2 Βασικές έννοιες της Φωτογραμμετρίας
17.3 Λογισμικό Φωτογραμμετρίας (Photogrammetry software)
17.4 Είδη Τρισδιάστατων Μοντέλων

 1. Γεωργία Ακριβείας.

18.1 Παραδοσιακή Γεωργία και Γεωργία Ακριβείας
18.2 Ο ρόλος των ΣμηΕΑ στην Γεωργία Ακριβείας
18.3 Τηλεπισκόπηση και αισθητήρες στην Γεωργία ακριβείας
18.4 Εφαρμογές των ΣμηΕΑ στην έξυπνη γεωργία
18.4.1 Ανάλυση εδάφους και Άρδευση.
18.4.2 Παρακολούθηση καλλιεργειών.
18.4.3 Αξιολόγηση της ποιότητας της βλάστησης
18.4.4 Αεροψεκασμοί με ΣμηΕΑ σε γεωργικές καλλιέργειες
18.5 Προκλήσεις και Πλεονεκτήματα σε σχέση με συμβατικές μεθόδους.

 1. Δημοσιογραφία & Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

19.1 Εισαγωγή
19.2 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις
19.3 Αξιοποίηση των ΣμηΕΑ στην Δημοσιογραφία
19.4 Κώδικας δεοντολογίας για την δημοσιογραφία με ΣμηΕΑ

 1. Προστασία από κακόβουλη χρήση των ΣμηΕΑ (Anti-Drone)

20.1 Εισαγωγή
20.2 Απειλές ανάλογα με το είδος των κινδύνων.
20.3  Κατηγορίες «κακόβουλων» χρηστών
20.4 Αντιμετώπιση κακόβουλης χρήσης
20.4.1 Ανίχνευση
20.4.2 Αναγνώριση & Παρακολούθηση
20.4.3 Ενεργητική & Παθητική Άμυνα

Βιβλιογραφία  

Μπορείτε να βρείτε “Το Βιβλίο των Drones” σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας ή να το παραγγείλετε απευθείας από το ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων Παπαζήση καθώς και από όλα τα e-shops των μεγάλων βιβλιοπωλείων ( ΙΑΝΟΣΠολιτεία  – ΕυριπίδηςΠρωτοπορία )

Related posts

Στρατιωτικό drone συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης στο Ιράν, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί το ΝΑΤΟ να ενισχύσει την τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση των drones

Pegasus Aviation – Εκπαιδευτικό Κέντρο Χειριστών ΣμηΕΑ

Συνεχίζοντας αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική cookies Πολιτική cookies