fbpx
Home Εφαρμογές Αυτοματοποιημένες Εφαρμογές με Drones για την βιομηχανία από την Airobotics

Αυτοματοποιημένες Εφαρμογές με Drones για την βιομηχανία από την Airobotics

by panos

Οι Εφαρμογές των UAVs απο την Airobotics

Τα drone είναι μια πολύτιμη προσθήκη στις προσπάθειες κάθε βιομηχανίας, επιτρέποντας να έχεις «μάτια» στον ουρανό. Οι δυνατότητες τους να δημιουργήσουν πραγματική αξία είναι ατελείωτες. Τα drones πλέον γίνονται ένας αξιόλογος συνεργάτης, αναλαμβάνοντας σημαντικές και παραγωγικές εργασίες.

Τα drone ανοίγουν νέες ευκαιρίες και παράγουν αποδοτικότητα σε βιομηχανίες όπως είναι η εξόρυξη, τα θαλάσσια λιμάνια, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άλλες μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Έχουν αναδυθεί ως εξαιρετικά ισχυρά, ευέλικτα βιομηχανικά εργαλεία ικανά να ολοκληρώσουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επαγγελματίες του κλάδου τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο για να βελτιώσουν και να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες καθώς και να βελτιώσουν την επιχειρησιακή απόδοση. Τα drone μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες φάσεις του κύκλου εργασιών μιάς βιομηχανικής εγκατάστασης. Η σχεδόν απεριόριστη ορατότητα, η συλλογή δεδομένων και οι δυνατότητες ανάλυσης τα καθιστούν ανεκτίμητης αξίας. Παρακάτω, παρουσιάζουμε τις βασικές εφαρμογές των drones στην βιομηχανία, όπως προσφέρονται από την πλατφόρμα της Airobotics.

Επιθεώρηση Έργων

Η αξιοποίηση των drones στην επιθεώρηση έργων προσφέρει μια πιο αποτελεσματική, οικονομικά αποδοτική και ασφαλής διαδικασία επιθεώρησης που παρέχει στενότερη παρακολούθηση και έλεγχο, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες κανονικά.

Οι παραδοσιακές βιομηχανικές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν κυρίως τη χρήση σκάλας, σχοινιά και εξέδρες για την επίβλεψη διαδικασιών και τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης. Εκτός από το ότι είναι επικίνδυνο για τους επιθεωρητές, η διαδικασία απαιτεί τη διακοπή λειτουργίας των μηχανημάτων, με αποτέλεσμα σημαντικών οικονομικών επιπτώσεων. Με την αξιοποίηση των drones προσφέρεται στους επιθεωρητές ένα επαγγελματικό εργαλείο για την προβολή περιοχών με δυσπρόσιτη πρόσβαση, δίνοντάς τους έναν ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο για να αποκτήσουν μία εικόνα για τις διαδικασίες που είναι κρίσιμες για τη λειτουργία. Με τη δημιουργία μιας πλήρως αυτόματης πλατφόρμας, το drone αναπτύσσεται και προσγειώνεται αυτόνομα, με προκαθορισμένες αποστολές και εφαρμογές, για τη συλλογή εναέριων δεδομένων τα οποία αναλύονται από κατάλληλα συστήματα, παρέχοντας μια σαφή εικόνα ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων μηχανημάτων. Η αυτοματοποιημένη επιθεώρηση μπορεί να είναι μια σημαντική προσθήκη ασφαλείας σε χημικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και εργοτάξια.

Οφέλη της Έρευνας των Drone για Έρευνα & Χαρτογράφηση

Η έρευνα και η χαρτογράφηση βιομηχανικών εργοταξίων είναι χρονοβόρα, δύσκολη και συχνά επικίνδυνη. Η πλήρως αυτόματη πλατφόρμα Airobotics είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που επιτρέπει στους επιθεωρητές και τους χαρτογράφους να συλλέγουν απεριόριστα εναέρια δεδομένα και ακριβείς μετρήσεις, εξοικονομώντας χρόνο, χρήματα και εργατικό δυναμικό. Η Airobotics παρέχει προγραμματισμένη συλλογή εναέριων δεδομένων, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας και ανάλυσης για την υποστήριξη κρίσιμων διαδικασιών, όπως μετρήσεις όγκου αποθεμάτων, χαρτογράφηση εδάφους, σχεδιασμός τοποθεσιών και άλλα. Χωρίς να τίθονται σε κινδυνο οι απαιτήσεις του επαγγέλματος, αυτή η λύση με γνώμονα την ακρίβεια απλοποιεί τη διαδικασία έρευνας με προκαθορισμένες αποστολές χαρτογράφησης. Το drone αναπτύσσεται και προσγειώνεται αυτόματα, και το σύστημα αναλύει τα εναέρια δεδομένα, δημιουργώντας εξαιρετικά ακριβή μοντέλα ορθοφωτογραφίας και ψηφιακών, τρισδιάστατων μοντέλων που βοηθούν στη διαδικασία αυτή.

Ασφάλεια και Ανταπόκριση σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Τα drones προσφέρουν την παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για καταστάσεις ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης για καλύτερο έλεγχο, ακριβή συλλογή πληροφοριών, ολοκληρωμένη αναγνώριση κατάστασης και πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές σχετικά με την ασφάλεια, οι οποίες απαιτούν λύσεις ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο αλλά και ταχεία, ακριβή και αξιόπιστη αναγνώριση της κατάστασης. Η Airobotics έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα που παρέχει στους υπαλλήλους ασφαλείας και τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης ένα επαγγελματικό εργαλείο για τη συλλογή απεριόριστων εναέριων δεδομένων και την προβολή σε πραγματικό χρόνο των απειλών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Έτσι, οι διαδικασίες απλοποιούνται με προκαθορισμένες αποστολές και η απόκριση έκτακτης ανάγκης ενισχύεται μέσω της διαθεσιμότητάς τους κατά βούληση. Η αυτόματη πλατφόρμα αναπτύσσει και προσγειώνεται αυτόνομα το drone και συλλέγει εναέρια δεδομένα για επεξεργασία και ανάλυση. Τα εναέρια βίντεο και οι φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο παραδίδονται απευθείας στο προσωπικό του εδάφους, επιτρέποντας πιο ακριβή και σίγουρη λήψη αποφάσεων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης ή κατά τη διάρκεια συνηθισμένων περιπολιών.

Διαχείριση Αποθεμάτων

Τα αποτελεσματικά προγράμματα διαχείρισης αποθεμάτων χρησιμοποιούν ακριβή και λεπτομερή γνώση προφίλ κάθε αποθέματος. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης επιτρέπει στους χειριστές να λαμβάνουν υπόψη με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τα αποθέματα και τους βαθμούς αρχειοθέτησης καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του. Παραδοσιακά, επίγειες τεχνικές και τεχνολογίες χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους προγράμματα για την επίτευξη λειτουργικότητας, κάτι που μπορεί να είναι χρονοβόρο και δαπανηρό. Τα drone για τη διαχείριση αποθεμάτων έχουν εξελιχθεί ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο βιομηχανικής ποιότητας, βοηθώντας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η μίξη του απόθεματος και οι οικονομικές αναφορές. Η απλότητα, ταχύτητα και ευελιξία που προσφέρουν τα drone τα ξεχωρίζει από τα συμβατικά αεροσκάφη και τις παραδοσιακές μεθόδους συλλογής δεδομένων. Το αυτοματοποιημένο σύστημα drone της Airobotics παρέχει στους επιθεωρητές και στους επαγγελματίες ορυχείων πρόσβαση σε ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρία ή LiDAR. Για τους εργοδηγούς ορυχείων, αυτά τα δεδομένα συνδέονται απευθείας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα λογισμικού εξόρυξης ή GIS για περαιτέρω ανάλυση και αξιολόγηση.

Βελτιστοποίηση στην Κατασκευή Οδικών Μεταφορών

Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτιστοποίησης των οδικών αποστάσεων είναι απαραίτητες για βελτιωμένη και λειτουργική απόδοση σε μια περιοχή ορυχείων. Η ποιότητα του δρόμου, μια μεγάλη ανησυχία που σχετίζεται με τους δρόμους εργοταξίων, απαιτεί συνεχή προσοχή λόγω της καθημερινής φθοράς από βαριά μηχανήματα και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που αφήνει τους δρόμους σε κίνδυνο καταστροφών. Κάθε στάδιο της διαδικασίας, από το σχεδιασμό έως τη φόρτωση και τη διέλευση μέσω οδικών δικτύων μεταφοράς, έχει βαθιές επιπτώσεις στα λειτουργικά έξοδα και την αποτελεσματικότητα. Η ανεπαρκής ή αναποτελεσματική παρακολούθηση όσον αφορά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των οδικών μεταφορών μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα, το κόστος και την ασφάλεια. Επιπλέον, η επίλυση ζητημάτων συντήρησης φέρει υπερβολικό κόστος καθώς και αμέτρητες ώρες που διαφορετικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων, οι μηχανικοί εξόρυξης βασίζονται εμπειρικά στην τοπική εμπειρία και αποδεικτικά στοιχεία. Οι κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, επιτυγχάνονται βασιζόμενοι σε αναποτελεσματικές και ξεπερασμένες επίγειες μεθόδους συλλογής δεδομένων. Ωστόσο, η διαδικασία μεταφοράς υλικού από την περιοχή έκρηξης παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για βελτίωση στις εργασίες εξόρυξης επιφανειών.

Τα drone μπορούν να συμπληρώσουν τις παραδοσιακές τεχνικές συλλογής δεδομένων. Με δυνατότητα κάλυψης ευρέων περιοχών με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, τα drones έχουν αναδειχθεί ως μια δοκιμασμένη και σίγουρη μέθοδος, εξοπλίζοντας τους επαγγελματίες της εξόρυξης με ένα ευέλικτο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Ανεξάρτητα από το περιβάλλον εξόρυξης ή τον τύπο της αποστολής, τα drone δεν «μασάνε» και χρησιμεύουν ως πολύτιμο βιομηχανικό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων για να βοηθήσουν στο σχεδιασμό, την επιθεώρηση, την ανάλυση και τη συντήρηση των οδικών μεταφορών.

Το κλειδί για την επίτευξη ουσιαστικής αλλαγής στη βελτιστοποίηση των οδικών μεταφορών έγκειται στον αυτοματισμό. Τα αυτοματοποιημένα drone μπορούν να βοηθήσουν με τη σχεδίαση δρόμου μέσω εικόνων υψηλής ποιότητας και βίντεο για επεξεργασία σε ψηφιακά τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία βοηθούν και καθοδηγούν τους επαγγελματίες της εξόρυξης με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Τα αυτοματοποιημένα αεροσκάφη μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην επιθεώρηση της κλίσης, υπολογίζοντας κάθετες και οριζόντιες κλίσεις οδικών μεταφορών, αποτρέποντας έτσι την προσωρινή διακοπή των φορτηγών μεταφοράς, οδηγώντας σε βελτιωμένη παραγωγικότητα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση drone σε πρακτικές επιθεώρησης οδικών μεταφορών χρησιμεύει ως ασφαλέστερη εναλλακτική στην επανδρωμένη επιθεώρηση επικίνδυνων και κατεστραμμένων περιοχών, μειώνοντας τους κινδύνους ατυχημάτων και τραυματισμών στο προσωπικό αυξάνοντας τις καθημερινές, τακτικές επιθεωρήσεις. Τα δεδομένα που προέρχονται από drone μπορούν στη συνέχεια να αναλυθούν, να κοινοποιηθούν και να καταγραφούν ψηφιακά για πραγματική και μελλοντική αναφορά από επαγγελματίες εξόρυξης. Έτσι, μπορούν να βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα για να παρακολουθούν το πλάτος του δρόμου σε πολλές τοποθεσίες, με ψηφιακή μέτρηση της απόστασης του εδάφους μεταξύ των αντίθετων άκρων του δρόμου. Άλλες χρήσεις περιλαμβάνουν μέτρηση πλευρικών φραγμών για τον εντοπισμό περιοχών που απαιτούν συντήρηση και προσομοίωση αποχέτευσης νερού για προσομοίωση ροής και συσσώρευσης νερού.

Επιμέλεια – απόδοση στα ελληνικά: JApospo ( japospo@drone.net.gr )

 

ΠΗΓΗ: https://www.airoboticsdrones.com/applications/

Related Articles

Συνεχίζοντας αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην Πολιτική cookies Αποδοχή Πολιτική cookies